Наръчник за измерване на разстояние по права линия с Гугъл Карти


 • Отворете Гугъл Карти
 • Натиснете с дясното копче на мишката началната точка на измерването и от падащия списък изберете последната опция „Измерване на разст.“
  Меню
 • Изберете крайна точка с лявото копче на мишката

  Ако кликнете още веднъж с мишката ще се появи още една точка и ще може да измерите разстоянието по кривата която се образува.

  При измерване с повече точки, ако се поставят на една и съща позиция началната и крайната ще видите освен разстоянието и площта на фигурата описана от кривата.

  Меню